Liên hệ

Địa chỉ: Phố Chính, TT Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Kạn
Người phát ngôn: Bà Trịnh Thị Biểu – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 02813.850.038 – Email: